PRODUKTY HOTELOWE PRODUKTY SZPITALNE

Dane teleadresowe

Fabryka Materacy JANPOL sp. z o.o.
ul. Cynkowa 2a
43-180 Orzesze
woj. śląskie
biuro@janpol.pl
 


    tel.:             +48 (32) 218 09 00
                       +48 (32) 420 76 00
    faks:          +48 (32) 218 09 10

Infolinia:     801 000 656
 
wybierz temat
  • współpraca
  • zapytanie o produkt
  • opinia
  • inny
 

podaj e-mail
W świetle art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Orzeszu, ul. Cynkowa 2 A, 43-180 Orzesze uprzejmie informuje, że z chwilą pozyskania Państwa danych osobowych (jako naszych Klientów), staje się ich administratorem. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji złożonego zamówienia, zawarcia i wykonania umowy czy spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do celów określonych powyżej. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom danych, aczkolwiek tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia, realizacji postanowień umownych oraz spełnienia obowiązków leżących po naszej stronie. Państwa dane osobowe są przechowywane do momentu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane oraz przez okres czasu przewidziany przepisami szczególnymi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Kontakt w sprawie sprzedaży hurtowej:

Marek Kubot
Dyrektor Sprzedaży
mkubot@janpol.pl

Andrzej Pluta
Kierownik Sprzedaży Regionu Wschodniego
apluta@janpol.pl

Błażej Ludwicki
Przedstawiciel Handlowy Regionu Północnego
blazej.ludwicki@janpol.pl

Maciej Sieradzki
Kierownik Sprzedaży Regionu Południowego
msieradzki@janpol.pl


Kontakt w sprawie oferty dla hoteli:

Damian Kniejski
Dyrektor Działu Hoteli
dkniejski@janpol.pl

Katarzyna Kryś - Gańczorz
Menedżer Sprzedaży Hotelowej
hotele@janpol.pl

Kontakt w sprawie reklamacji:

Janusz Ulbrych
julbrych@janpol.pl

Jolanta Rimpler
jolanta.rimpler@janpol.pl

Kontakt w sprawie zapytań eksportowych
i nietypowych wycen:

Marta Leśniowska

Kierownik Działu Sprzedaży
mlesniowska@janpol.pl