PRODUKTY HOTELOWE PRODUKTY SZPITALNE

Projekty unijne
 
Poprawa konkurencyjności firmy JANPOL - projekt współfinansowany przez UE Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - projekt współfinansowany przez UE
Poprawa konkurencyjności spółki Janpol poprzez zakup i wdrożenie w procesie produkcyjnym nowoczesnych maszyn powlekających trykotem materace i poduszki